Tarieven

KIND IN DE PRAKTIJK

  • De kostprijs voor individuele begeleiding, auticoaching en psycho-educatie bedraagt telkens 50€ per consultatie. Een consultatie duurt 50 minuten.
  • De kostprijs voor ouderbegeleiding is 65 € voor een consultatie. 
  • Een intakegesprek bedraagt 65€.
  • De kostprijs van psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de onderzoeken die dienen te gebeuren. Hiervoor kan u mij steeds contacteren.

Op vraag van de ouders kan ik ook op schoolbezoek gaan in het kader van een observatie, ondersteuning of een overleg. De prijs is afhankelijk van de duur van dit schoolbezoek en de afstand tot de school en wordt vooraf met de ouders besproken.

Er is ook mogelijkheid om een overleg met de school te laten doorgaan in de praktijk, hiervoor worden dan 50 minuten uitgerokken en wordt het normale tarief van een consultatie aangerekend.

 

Er wordt geen BTW aangerekend (art.44 §2).

 

 Sommige mutualiteiten komen tussen in de kosten therapie en/of begeleiding voor enkele sessies. Raadpleeg de website van jouw ziekenfonds voor meer informatie en voor de nodige formulieren.

 

Opmerking: wanneer u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, gelieve de psycholoog hiervan uiterlijk de dag voordien te verwittigen. Bij afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging zal alsnog een kost van €20 aangerekend worden.