Tarieven

KIND IN DE PRAKTIJK

  • De kostprijs voor individuele begeleiding, auticoaching en psycho-educatie bedraagt 55€ per consultatie (prijs vanaf 01.05.2022). Een consultatie duurt 50 minuten.
  • De kostprijs voor ouderbegeleiding is 65€, deze duurt een uur. 
  • Een intakegesprek bedraagt 65€ en duurt een uur.
  • De kostprijs van psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de onderzoeken die dienen te gebeuren. Hiervoor kan u mij steeds contacteren.

In het kader van een begeleiding of een diagnostisch onderzoek is overleg op verplaatsing mogelijk (bijvoorbeeld op school, thuis of bij een externe samenwerkingspartner). De kostprijs hiervoor is 65€ per uur en 0,35€ per kilometer. 

 

Er wordt geen BTW aangerekend (art.44 §2).

 

 Sommige mutualiteiten komen tussen in de kosten therapie en/of begeleiding voor enkele sessies. Raadpleeg de website van jouw ziekenfonds voor meer informatie en voor de nodige formulieren.

 

Opmerking: wanneer u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, gelieve de psycholoog hiervan uiterlijk de dag voordien te verwittigen. Bij afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging zal een kost van €20 aangerekend worden.