Aanbod

KIND IN DE PRAKTIJK

U kan bij mij terecht voor psychodiagnostisch onderzoek, individuele begeleiding, auticoaching, opvoedingsondersteuning en psycho-educatie.

Individuele consultaties zijn zowel mogelijk via videocall als in de praktijk zelf. Intakegesprekken en oudergesprekken gebeuren via videocall. 

 

kind

Individuele begeleiding voor kinderen en jongeren

Opgroeien is een proces dat gepaard gaat met heel wat uitdagingen die soms de capaciteiten van een kind kunnen overstijgen. Therapie kan een kind een luisterend oor bieden, helpen gevoelens te uiten, inzichten te verwerven en zijn/haar vaardigheden te versterken. Afhankelijk van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de hulpvraag kan dit inhouden dat er gebruik wordt gemaakt van verhalen, gesprekstherapie en/of speltherapie. De ouders worden zo veel mogelijk  betrokken bij de therapie om hen te helpen kijken en luisteren, stil te staan bij de innerlijke leefwereld van hun kind en samen op zoek te gaan naar handvaten om in de thuissituatie of op school moeilijkheden het hoofd te bieden.

 

Indien aangewezen en na akkoord van de ouders kan ik ook naar de school gaan om samen met de betrokken leerkracht, zorgcoördinator en/of CLB in overleg te gaan rond aanpak, advies en ondersteuning.

 

kinderen

Auticoaching

U kan bij mij ook specifiek terecht voor auticoaching. Deze begeleiding gebeurt zoals ook andere begeleidingen steeds op maat en kan gericht zijn op diverse thema's zoals het versterken van sociale vaardigheden, werken rond communicatie, vrije tijd invulling geven, oplossingsgerichte vaardigheden versterken, leren plannen en organiseren, ...

Tijdens het intakegesprek bekijken we samen rond welke thema's we zullen werken.

kind en ouder

Opvoedingsondersteuning en psycho-educatie aan ouders

Met opvoedingsondersteuning bied ik ouders advies en hulp bij hun vragen en problemen inzake de opvoeding van hun kind. Hierbij gaan we samen op zoek naar een betekeniscontext voor het gedrag van het kind en naar een zinvolle aanpak.

 

Bij psycho-educatie geef ik informatie over een diagnose, moeilijkheden of problemen. Het kan helpen om een diagnose te verwerken of je kind met zijn/haar gedrag en gevoel beter te begrijpen en te plaatsen, wat ruimte maakt voor realistische doelstellingen en praktische adviezen.  

Tagline

Psychodiagnostisch onderzoek

Onderzoek naar autismespectrumstoornissen (ASS)

Intelligentie-onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen en planning)

Belevingsonderzoek