Doelgroepen

KIND IN DE PRAKTIJK

Ik richt mij in mijn praktijk tot kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar en hun ouders.

Meer bepaald richt ik mij tot:

kind

Kinderen en jongeren met

  • Ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornissen, leerstoornissen en ontwikkelingsachterstand)

  • Gedragsproblemen

  • (Faal)angst

  • Sociale moeilijkheden (zoals pesten en gepest worden)

  • Moeilijkheden inzake echtscheiding van de ouders

  • Moeizame rouw- en verliesverwerking

  • Emotionele moeilijkheden
mama en kind

Ouders die

  • Zich zorgen maken over het gedrag, het welzijn en/of de ontwikkeling van hun kind
  • Vragen hebben inzake de opvoeding van hun kind