Doelgroepen

KIND IN DE PRAKTIJK

Ik richt mij in mijn praktijk tot kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar en hun ouders.

Meer bepaald richt ik mij tot:

kind

Kinderen en jongeren met

 • Ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornissen, leerstoornissen en ontwikkelingsachterstand)

 • Gedragsproblemen

 • (Faal)angst

 • Sociale moeilijkheden (zoals pesten en gepest worden)

 • Slachtoffer van cyberpesten

 • Moeilijkheden inzake echtscheiding van de ouders

 • Moeizame rouw- en verliesverwerking

 • Traumatische ervaringen

 • Emotionele moeilijkheden

mama en kind

Ouders die

 • Zich zorgen maken over het gedrag, het welzijn en/of de ontwikkeling van hun kind
 • Vragen hebben inzake de opvoeding van hun kind