Kind in de praktijk Psychodiagnostiek, psychotherapie en ouderbegeleiding
U bent nu hier: Home - Doelgroep

Ik richt mij in mijn praktijk tot kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar en hun ouders. Meer bepaald richt ik mij tot:

 

Kinderen en jongeren met

 

-  Ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornissen, leerstoornissen   

   en ontwikkelingsachterstand)

-  Gedragsproblemen

-  (Faal)angst

-  Sociale moeilijkheden (zoals pesten en gepest worden)

-  Slachtoffer van cyberpesten

-  Moeilijkheden inzake echtscheiding van de ouders

-  Moeizame rouw- en verliesverwerking

-  Traumatische ervaringen

-  Emotionele moeilijkheden

  

 

Ouders die

 

-  Zich zorgen maken over het gedrag, het welzijn en/of de ontwikkeling van hun       kind

-  Vragen hebben inzake de opvoeding van hun kind